Shenzhen Feiyida Electronics Co.,Ltd
认证 2合1编织数据线 8pin+micro 一线两用 认证 2合1编织数据线 8pin+micro 一线两用 认证 2合1编织数据线 8pin+micro 一线两用 认证 2合1编织数据线 8pin+micro 一线两用

认证 2合1编织数据线 8pin+micro 一线两用

可通过认证的2合1数据线  方便使用

接口类型:8pin+micro

颜色:黑色,粉色,灰色,金色,红色

线长:1米

材质:编织

质保:1年

品牌: Pinyi

CONTACTO

Tel: 0755-29962908
Fax: 0755-29962249
Contacto: Sr. Yin
Móvil: 13316917836
Fábrica de Shenzhen: Shenzhen Baoan Xixiang Le Zhujiao Tian Fu Un parque industrial 3, 3er piso
版权所有 © 深圳市飞亿达电子有限公司粤ICP备16113011号